Het houden van een tamme kromsnavel is een verantwoordelijkheid die u levenslang aangaat voor de kwaliteit van leven van het betreffende dier. Papegaaien en parkieten kunnen tussen de 25 en 100 jaar oud worden. Er zijn bepaalde ara's bekend die ouder dan 100 jaar zijn geworden.

Wij hebben gemiddeld 3 tot 5 jaar dagelijks arbeidsintensief werk verricht met onze hobby om voor niet tamme papegaaien en parkieten koppels zorg te dragen, totdat 1 eitje wordt gelegd dat bevrucht is, succesvol wordt uitgebroed en wordt grootgebracht tot zelfstandigheid, waarna wij geheel volgens sinds 2013 in Nederland ingestelde wetgeving op uw verzoek kunnen starten met de socialisatie van een betreffende vogel ten einde deze bevriend te laten worden met de mens i.p.v. met alleen eigen soortgenoten, zoals door de ouder vogels op dat moment reeds aan de jongen is overgedragen. Geen enkele kromsnavel wordt als huisdier geboren, maar kan slechts door deskundige socialisatietraining dusdanige gedragsverandering aanleren dat het de mens als kameraad i.p.v als de vijand gaat zien. Immers alle kromsnavels zijn prooidieren die bij geboorte zijn toegerust om te leven in groepsverband.

Juist door de kwaliteit en toewijding van deze zorg brengen onze koppels regelmatig jongen voort. Wie een jonge vogel van ons wil overnemen, kan dat uitsluitend doen onder onze voorwaarden en met het aangaan van de daarbij behorende schriftelijke overeenkomst, waarin men zich volledig op de hoogte en akkoord verklaard met het bezitten van de noodzakelijke kennis, huisvesting, ervaring, onze criteria m.b.t. gezondheid, socialisatie en overige voorwaarden.

Wie zich daar niet aan wenst te conformeren, verwijzen wij door naar willekeurig welke dierenspeciaalzaak, kweker of andere vogelverkoper dan ook.

Onze ervaring van de afgelopen ruim 20 jaar heeft geleerd dat men gemakkelijker een kromsnavel aanschaft waar men vervolgens gemiddeld 50 jaar dagelijks voor dient te zorgen dan enige moeite doet voorafgaande aan die aanschaf om te weten te komen wat men te wachten staat, ondanks dat het bij ons nooit mogelijk is geweest een vogel aan te schaffen zonder zich 100% akkoord te verklaren met alle per overeenkomst vastgelegde voorwaarden. Daarom kan via ons uitsluitend nog een vogel worden aangeschaft nadat men lid is geworden van onze leden website, waarin alle noodzakelijke kennis en onze ervaring vooraf wordt gedeeld.

U wilt een vogel die zo tam is als die van ons (zie video's, reclame spots van derden, speelfilms en docu's)? Dat kan, maar dan alleen via de voorwaarden van ons die er voor zorgen dat de vogel inderdaad zodanig tam is.

Bij interesse stuurt u ons een bericht via het contact formulier.